ΤΥΡΟΤΡΙΦΤΗΣ GF HP 1.5

Τυροτρίφτης με inox κύλινδρο GF HP 1.5
Ιδανικός για σκληρά τυριά

Κατηγορία: