ΤΥΡΟΤΡΙΦΤΗΣ 4HP

Τυροτρίφτης 4HP
Ιδανικός για σκληρά τυριά

Κατηγορία: