ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ P.O.S.